(leer)

Navigation and service


Stellhorn_A_jpg

Annika Stellhorn

Graduate Student at JCNS-2, PGI-4: Scattering Methods

Wechselwirkung zwischen Ferromagneten - Supraleiter Dünnschichten

Address

JCNS-2, PGI-4: Scattering Methods Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 JÜLICH

Contact

Phone: +49 2461 61-2522
email: a.stellhorn@fz-juelich.de

Servicemeu

Homepage