(leer)

Navigation and service


Koeppchen_B_jpg

Barbara Köppchen

Secretary of institutes JCNS-2, PGI-4 and JCNS-ILL

Address

JCNS-2, PGI-4: Scattering Methods Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 JÜLICH

Contact

Phone: +49 2461 61-4750
Fax: +49 2461 61-2610
email: b.koeppchen@fz-juelich.de

Servicemeu

Homepage