Navigation and service

JuDocs 2016 - Karriere made in Jülich

judocs2016_078

JuDocs 2016
Jülicher Exzellenzpreis - Prof. Harald Bolt (v.l.), Betreuerin Dr. Svetlana Vitusevich, Prof. Sebastian Schmidt, Laudator Prof. Andreas Offenhäusser, Preisträger Dr. Sergii Pud, Prof. Wolfgang Marquardt, Karsten Beneke
Copyright: Forschungszentrum Jülich
Overview