Navigation and service

JuDocs 2016 - Karriere made in Jülich

judocs2016_080

JuDocs 2016
Jülicher Exzellenzpreis - Prof. Sebastian Schmidt (v.l.), Prof. Harald Bolt, Laudator Prof. Detlev Grützmacher, Doktorvater Prof. Siegfried Mantl, Preisträger Dr. Stephan Wirths, Prof. Wolfgang Marquardt, Betreuer Dr. Dan Mihai Buca, Karsten Beneke
Copyright: Forschungszentrum Jülich
Overview