Search

link to homepage

Institute for Advanced Simulation (IAS)

Navigation and service


Overall Goal

Physics-based computational biomedicine is at its infancy in Vietnam, yet top Vietnamese theoretical physicists and chemists can greatly contribute to the development of powerful tools for contributing in solving relevant problems for the human health. The KeyLab for Multiscale Simulations of Complex Systems offers a unique chance to do outstanding research in neuromedicine, with unique perspectives of a high level career in science. The research is strongly interdisciplinary, with colleagues from Germany (IAS-5/INM-9 at Forschungzentrum Jülich) and UK (Culham Center for Fusion Energy at Abingdon) bringing in their expertise to the projects. Students and postdocs exchanges with Juelich will further foster the collaborations.
We are currently searching for theoretically oriented master/PhD students along with postdocs in physics, chemistry, and mathematics. Enquires should be sent to Prof. Toan, toannt@vnu.edu.vn or to Prof. Paolo Carloni, p.carloni@fz-juelich.de. Career perspectives in the KeyLab are possible.

Mục đích chung

Hiện nay ở Việt Nam lĩnh vực nghiên cứu về Y Sinh Học tính toán dựa trên cách tiếp cận của Vật Lý đang bắt đầu phát triển, và các các nhà vật lý và hóa học hàng đầu ở Việt Nam đang nỗ lực đóng góp vào việc phát triển các phương pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khoẻ con người. Phòng thí nghiệm KeyLab tập trung vào hướng sử dụng phương pháp mô phỏng đa hệ để nghiên cứu các hệ phức tạp, và đặc biệt là để nghiên cứu sâu rộng về thần kinh học. Các dự án nghiên cứu ở KeyLab rất đa dạng bao gồm các lĩnh vực khoa học khác nhau, và được tham gia bởi các chuyên gia ở Đức (viện IAS-5 / INM-9 của trung tâm nghiên cứu Jülich) và Vương quốc Anh (Trung tâm năng lượng tổng hợp Culham tại Abingdon). Chương trình trao đổi nghiên cứu giữa các sinh viên và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ sẽ tăng cường thêm hợp tác khoa học giữa KeyLab với trung tâm nghiên cứu Juelich.
Hiện nay chúng tôi đang tuyển các sinh viên làm nghiên cứu lý thuyết ở trình độ thạc sĩ/tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về Vật Lý, Hoá Học và Toán. Các thắc mắc có thể trao đổi thêm với Giáo sư Toàn, toannt@vnu.edu.vn hoặc Giáo sư Paolo Carloni, p.carloni@fz-juelich.de.


Servicemeu

Homepage