Herbert Feilbach

Dipl.-Ing. Herbert Feilbach

Technical Staff at PGI/JCNS-TA

Head of Engineering Design Department

Kontakt

+49 2461/61-3914

E-Mail

Adresse

Forschungszentrum Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
52428 Jülich

Peter Grünberg Institut (PGI)

Technische und administrative Infrastruktur (PGI-TA / JCNS-TA)

Gebäude 04.8 / Raum 123

Letzte Änderung: 04.09.2023