Jingjing Li

Dr. Jingjing Li

JCNS-2, PGI-4: Scientific Staff

Lecturer / Private Docent for Radiation Safety (FH Aachen University of Applied Sciences)

Forschungsthemen

High Brilliance Neutron Source (HBS)

Kontakt

+49 2461/61-6672

+49 2461/61-2610

E-Mail

Adresse

Forschungszentrum Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
52428 Jülich

Jülich Centre for Neutron Science (JCNS)

Quantenmaterialien und kollektive Phänomene (JCNS-2/PGI-4)

Gebäude 04.8 / Raum 305

Letzte Änderung: 04.09.2023