Navigation and service

JuDocs 2014 - Karriere made in Jülich

judocs_2014_153

Jülicher Exzellenz-Preis 2014
Laudator Prof. Armin Seyfried (v.l.), Preisträger Dr. Armel Ulrich Kemloh Wagoum, Prof. Achim Bachem, Karsten Beneke, Prof. Harald Bolt
Copyright: Forschungszentrum Jülich
Overview